Fraflytning af din bolig

 

Dahls Bolig - vejledning om fraflytning 

Efter du har opsagt din lejlighed, er der nogle praktiske forhold, som skal løses, og denne vejledning giver svar på de fleste spørgsmål. Giv dig derfor tid til at læse den grundigt.

 

 

 

1.

fraflytningsdagen

Fraflytningsdagen er 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage før lejemålet ophører, og lejligheden skal være tømt for møbler m.m senest 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage før lejemålet ophører. Lejlighedens nøgler afleveres normalt ved flyttesynet, men hvis det bliver udsat, skal du i stedet aflevere nøglerne på fraflytningsdagen. Hvis fraflytningsdagen er en lørdag, en søndag eller en helligdag, skal lejlighedens nøgler dog først afleveres senest den efterfølgende hverdag kl. 12.00

2.

rengøring

Lejligheden skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, da vi ofte ser mangelfuld rengøring, specielt af fomfur, emhætte,køleskab og bad. Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt, og trappen skal rengøres. Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at lade et rengøringsfirma foretage rengøring på din regning. NB!! køleskabet må ikke slukkes! ved flyttesynet skal køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine være trukket ud fra bagvæggen og evt. skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer. Hvis du har et kælderrum, loftsværelse eller cykelskur skal disse tømmes og rengøres.  


3.

                          affald ved fraflytning                      

Når man flytter er der ofte nogle ting, som kasser, og som man ikke ønsker at tage med til sin ny bolig. Vi ser tit, at en lejer efterlader gamle møbler, tæpper eller andet, og henstiller det ved affaldscontainerne, i ejendommens kælder eller et andet sted på ejendommens arealer. Det er ikke tilladt. Sådanne effekter skal du selv bortskaffe, evt. som storskrald - oplysninger herom findes på   www.skidt.dk  Der afhentes storskrald ca. 1 gang om måneden, og hvis du planlægger i god tid, har du rigeligt med tid at lade gamle sager fjerne som storskrald - og så er det endda gratis!. Hvis du efterlader affald på ejendommens arealer, vil vi lade det bortkøre for din regning. Det er dyrt, da regningen vil være påføt løn, transport, lossepladsafgift og moms.

4.

gennemlæs dette afsnit grundigt

lejer må gerne selv stå for istandsættelsesarbejderne

vi opfordrer vores lejer til at anvende håndværkere !

I pressen har der været fremført kritik af, at udlejer anvender egne håndværksmestre, når en lejer flytter. Som lejer hos os, må du gerne vælge dine egne håndværksmestre. Dahls Bolig sætter troværdighed højt, og vores udgangspunkt er at give vores lejer gode oplevelser gennem hele lejeforløbet, og vi har derfor ikke noget imod, at vores lejere gerne selv vil holde styr på istandsættelses-prisen ved fraflytning.                

Vi påpeger, at du skal anvende håndværksmestre, og at vi altid kræver at dette bliver overholdt. 

I de sidste par år, er håndværkerpriserne steget, og vi opfordrer derfor vores lejer til selv at bestille en malermester til istandsættelsen ved fraflytning, så du selv har styr på udgiften hertil. Din lejekontrakt og din indflytningsrapport beskriver, hvorledes du overtog lejligheden, og beskriver derfor også, hvorledes den skal afleveres, og beskriver derfor, hvad du skal istandsætte i lejligheden.

Dahls Bolig`s interesse er, at din lejligheds høje standard bevares af hensyn til de næste lejere, og derfor skal du anvende håndværksmestre eller faglærte håndværker.

Din interesse er, at prisen for istandsættelsen er korrekt, og det har du mulighed for selv at styre.

5.

spar penge - udnyt synsmændenes erfaringer

Ved fraflytning er der en række "småting", som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vor håndværkere skal lave det samme arbejde. Gå frem efter nedenstående liste, og kryds af efterhånden du kommer frem:

 • Er alle dine egne lamper nedtaget.
 • Er der monteret muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger.
 • Er der lys i de spotlys og lamper, som tilhører lejemålet.
 • Virker dørklokken ikke, skal bateriet evt. udskiftes.
 • Er fryseren og køleskabet afrimet og rengjort.
 • Aflæsning af el og evt. gas: Nedskriv målernumre og visninger og foretag indberetning til Forsyningsvirksomhederne på tlf. 99 31 31 31
 • Er ventilatoren på badeværelset rengjort.
 • Er alle sier på vandhanerne til stede og afkalkede.
 • Er propperne i vaskene til stede og i orden, ellers skift dem.
 • Er alle uorginale viskestykke- og håndklædeholdere blevet fjernet.
 • Se efter, at der ikke er efterladt service eller andet personlige effekter i skabene.
 • Er bradepander og andet tilbehør til ovnen rengjort og til stede.
 • Er filtret i emhætten gjort ren, så der ikke er fedtrester tilbage.
 • Virker pæren i emhætten, ellers få den skiftet.
 • Virker pæren i ovnen, ellers få den skiftet - Bemærk, at ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde hvidevarer butikker.
 • Husk af samle alle nøglerne til lejemålet, postkasse m.m. sammen, da de skal afleveres ved fraflytningssynet.

6.

hvis du ønsker at anvende egne håndværker 

Hvis du ønsker at anvende egne håndværkere, bedes du være opmærksom på, at dine håndværkere skal være færdige med istandsættelsesarbejderne inden fraflytningsdagen, som normalt er 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage, før lejemålet ophører, og arbejderne skal således være færdige inden fraflytningssynet. Se lejekontraktens § 7.

Du skal benytte samme farver og samme kvalitet maling, som blev anvendt ved din indflytning. Du bedes kontakte Malermester Peter Larsen - Forbindelsesvej 134  - 9400 Nørresundby, telefon: 28 29 95 53 larsenpeter78@yahoo.com som vil oplyse dig om farver og malings kvalitet. Såkaldt "discount maling", må ikke anvendes. 

maling der skal anvendes i alle Dahls Bolig`s lejligheder:

Træværk:    nye paneler, karme o.l - lakeres med S 0502-Y. eller med lys råhvid. -

                   dog skal det være ens i lejligheden.

Lofter:        Lys/råhvid glans 5 

Vægge:       Lys/råhvid glans 07 ( glans 10 i køkken og bad )

Gulve:        slibes lakeres / lud sæbe få oplysninger ned malermester Per Larsen

Ps. Alle Dahls Boligs lejligheder har en speciale rabat aftale med Malermester Peter Larsen, der vil fratrækkes 15 % rabat på alt malerarbejde.

7.

den nemme løsning ! - Dahls Bolig er behjælpelig med håndværker

Hvis du ikke selv vil døje med at bestille håndværkere, kan du overlade det til os. Vi har erfaring med istandsættelsesopgaver, vores håndværkere er dygtige og har, efter vores overbevisning, rimelige priser.  De kender de krav vi stiller, og de kender vore lejligheder fra flerer års samarbejde. Istandsættelsens omfang, herunder malerarbejdet, vil da blive fastlagt ved flyttesynet.

8.

Flyttesyn

Du bedes kontakte os i god tid, så der umiddelbart efter at du har tømt og rengjort lejligheden, kan aftales et flyttesyn, som skal bestræbes at blive holdt på fraflytningsdagen, eller så tæt herpå som muligt. Ved flyttesynet mødes lejer, Dahls Bolig`s synsmand og malermester i lejligheden. Flytterapporten er opbygget på samme måde som indflytningsrapporten, og vi andbefaler, at du medbringer lejekontrakt og indflytningsrapport.

Du og synsmanden gennemgår lejligheden i fællesskab, og flytterapporten udfyldes. Hvis du allerede selv har ladet lejligheden male, bliver arbejdet kontrolleret, og i tilfælde af mangler, bliver det anført i flytterapporten, så vores malermester efterfølgende kan rette eventuelle svipser. Hvis du har valgt, at vi skal tage os af istandsættelsesarbejderne, bliver arbejdernes omfang noteret i flytterapporten, og malermesteren udregner et tilbud til dig. Du kan og bør du på stedet udspørge malermesteren, evt. gå flytterapporten igennem igen, og herunder bede ham om at redegør for malerarbejdets og pris, så eventuelle misforståelser kan blive opklaret på stedet. Du har garanti for, at der ikke kommer nogen malerefterregninger af nogen art, for hvis der er mangler ved det arbejde, som vores malermester efterfølgende udfører, beder vi hende om at lave det om for hendes regning.

Normalt opnås der hurtigt enighed om flytterapporten, som herefter underskrives af dig og synsmanden. Vi sender herefter en kopi af flytterapporten til dig.

9.

aflæsning af el og gasmåler

Du skal selv sørge for aflæsning af elmåler og også af gasmåler, hvis der er gaskomfur. Du skal sende en flyttemeddelelse til Aalborg Kommune. Du skal oplyse målervisningerne, og du skal oplyse den dato, hvor dit lejemål ophører.

10.

aflæsning af varmemåler og vandmåler

Dahls Bolig bestiller aflæsning af varmemåler og vandmåler (der er ikke vandmåler i alle lejligheder).

11.

din nye adresse

I lejeloven er det bestemt, at du sender 8 dage før fraflytning skal oplyse din nye adresse til os.

12.

afregning af depositum m.m

På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. blive opgjort, og kopi af regningsbilag m.m. vil blive vedlagt. Dit tilgodehavende vil blive overført til din konto.

13.

har du yderligere spørgsmål ?

Du er altid velkommen til at ringe til os eller send en mail til post@dahlsbolig.dk - vi vil da være dig behjælpelig.