INDFLYTNING

Overtagelse af din nye bolig 
Inden du kan overtage din nye bolig, skal lejekontrakten være underskrevet, og indskud samt 1. måneds husleje skal ligeledes være betalt.
Når dette er bragt i orden, vil du få udleveret en kopi af kontrakten, og få nøglerne til din nye bolig.
Husk at læse din lejekontrakt grundigt igennem. Det samme gælder husorden og vedligeholdelsesreglement.

 

Indflyttersyn
Når du overtager din nye bolig, får du udleveret en mangelliste. På denne liste kan du notere eventuelle fejl og mangler, du måtte opdage i den første tid efter din indflytning.
Mangellisten skal afleveres til Dahls Bolig senest 14 dage efter, du er flyttet ind. Derefter vil der blive afholdt et indflyttersyn, hvor Dahls Bolig syner din lejlighed. Der vil blive udfyldt en rapport, hvor der noteres eventuelle fejl og mangler, der måtte være i boligen.

Forsikring

Ejendommen har forsikringer til at dække erstatningsansvar over for tredjemand og til at dække visse skader på ejendommen. Ejendommen er således dækket mod skader på bygninger ifm. brand- og vandskade samt indbrud.

Vi anbefaler, at man selv forsikrer sig med f.eks. en indbo- og ansvarsforsikring. I forbindelse med indflytningen er det altid en god idé, at tage kontakt til sit forsikringsselskab for at undersøge, om man er tilstrækkeligt forsikret. Hertil kommer også, at det er vigtigt at vide, om ens forsikringsselskab stiller særlige krav for at udbetale en evt. erstatning, f.eks. om opbevaring af indbo i loftsrum eller udhuse. 

Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskade opstår skade på privat indbo, skal dette meldes til lejernes eget forsikringsselskab.

Mener lejer, at ejendommen skal dække en skade, er det vigtigt, at man straks anmelder denne til udlejeren (Dahls Bolig)