Vedligeholdelse af din bolig

 

1. Generelt

Den forsvarlige vedligeholdelse af den enkelte lejlighed er, i henhold til lejeloven, lejerens ansvar, og den enkelte lejer skal derfor, som det mindste altid sørge for:

- At der luftes forsvarligt ud i lejligheden.

- At der foretages vedligeholdelse og om nødvendigt fornyelse af låse og nøgler.

- At holde vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer samt vaskemaskiner og lignende installationer forsvarligt ved lige.

 

2. Indvendig vedligeholdelse

Lejlighedens indvendige vedligeholdelse er, som hovedregel pålagt lejeren. Dette vil i overensstemmelse med lejeloven indebære fornyelse af maling, hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde.

Ovennævnte foranstaltninger skal foretages, så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Overholder lejer ikke ovennævnte retningslinjer for vedligeholdelsesarbejder, må lejer påregne, at istandsættelse ved fraflytning kan blive dyrere end normalt.

3. Afhjælpning af mangler og skader som påhviler udlejer

Afhjælpning af mangler og skader ved ejendommen som påhviler udlejer, må lejeren som udgangspunkt kun forsøge afhjulpet efter forudgående aftale med udlejer. Opdager lejeren en sådan mangel/skade, skal lejer hurtigst muligt kontakte udlejer, der så herefter vil foretage det fornødne

 

 

Situation

Hvem bestiller håndværkere?

Hvem betaler?

 Forstoppet afløb i køkken eller bad til  faldstamme.

Lejer

Lejer

 Reparation af haner og pakninger.

Lejer

Lejer

 Reparation af kontakter, telefon- og antennestik.

Lejer

Lejer

 Rensning af vand/-luftblander,  ventilationsventiler, vandlåse og emhætte.

Lejer

Lejer

 Toiletcisterne: pakning og afkalkning.

Lejer

Lejer

 Afkalkning af fliser og haner m.v..

Lejer

Lejer

 Reparation eller udskiftning af låse og nøgler

Lejer

Lejer

 Reparation af opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

Udlejer

(såfremt disse tilhører udlejer)

Lejer

 Revnet toiletskål eller håndvask.

Lejer

Lejer

 Punkterede ruder.

Udlejer

Ejendommen

 Nødvendig udskiftning af haner og kontakter.

Udlejer

Ejendommen

 Reparation af vand- og varmerør samt radiatorer.

Udlejer

Ejendommen

 Vand-/brandskader på bygningsdele

Udlejer

Ejendommen

 Utæt badeværelsesgulv.

Udlejer

Ejendommen

 

 

 

Veligeholdelse og rengørring at Terazzo bordplader

 

Information:

 

For at få glæde af din flotte bordplade i mange år er det vigtigt, at den behandles korrekt.

 

For at beskytte overfladen under transport er den behandlet med Probat (flydende natursæbe til klinker og naturmaterialer), som afvaskes med varmt vand efter montering. Umiddelbart herefter skal bordpladen mættes med Probat i blandingsforholdet 3 dele sæbe og 1 del vand. Bordpladen skal tørre helt op, og behandlingen gentages ca. 3 gange - eller til den er mættet.

 

Almindelig rengøring foretages med Probat. Eventuelle kalkaflejringer fjernes med vandslibepapir korn 400. Til beskyttelse og rengøring anbefales Probat. Der må ikke benyttes rengøringsmidler med syre, herunder kalkfjerner, som vil ætse bordpladen. Til slibning anbefales 3M vandslibepapir korn 400 eller slibesvamp, som kan købes hos din forhandler

 

Rengøring af klinker og laminatgulv

 

Rengøring af laminatgulve og Klinker

 

Rengøring af laminatgulve: 

 

Når dit nye laminatgulv er lagt skal det støvsuges grundigt og vaskes med en laminatgulvssæbe som fjerner evt. lægningstøv på overfladen.

 

 I det daglige bruger man tør rengøring af gulvet, altså støvsugning, og spilder man noget så brug en hårdt opvreden klud til at tørre op med.

 

 En gang om ugen bør laminatgulvet vaskes med en laminatgulvsæbe som fjerner det snavs og fedtstof der sætter sig på overfladen, hertil bruges en speciel gulvsæbe med en lav pH-værdi som ikke misfarver laminatgulvet.

 

 Når du vasker laminatgulvet skal der ikke hældes vand ud over gulvet. Gulvkluden skal altid være hårdt opvredet, da for meget vand kan få laminatgulvet til at udvide sig og derved boble op.

 

Rengøring af klinker                            

 

Glaserede klinker er velegnede til køkken og alrum

 

Klinkegulvet er populært i køkkenet, de er så nemme at holde, da glaseringen giver en lukket flade. Vask gulvet med et universalrengøringsmiddel. Hvis det ser lidt mat ud af sæbefilm, så vask gulvet over med vand uden sæbe.

 

Når klinkerne på badeværelset er kalket til

 

 

 

Du kan fjerne kalk på klinkerne i badeværelset med husholdningseddike, men pas på – før du går i gang, skal du mætte fugerne mellem klinkerne med vand, da de ellers bliver ødelagt af eddike