Udførlig vejledning om udluftning

Enkle råd om, hvordan De kan undgå fugt i lejligheden.

Når den kolde årstid sætter ind, får vi som regel henvendelse fra vore lejere om, at de har fugt i lejligheden, og dermed tror at ydervægge eller vinduer er defekte.
Dette er sjældent tilfældet.
Om efteråret indeholder luften meget fugt, hvorfor man på dette tidspunkt skal være særlig opmærksom på at lufte ud
Problemet er som regel mangelfuld udluftning, og når nedennævnte anvisninger har været fulgt i 1-2 uger, er der problemet som regel afhjulpet. 

 

Sikre tegn på mangelfuld udluftning.

Sikre tegn på utilstrækkelig ventilation i en lejlighed er som oftest:
Dug på indersiden af lukkede vinduer med termoruder (eller andre to-lags vinduer).
Mug på ydervægge bag møbler.

 

Udluftning er nødvendig i vinterhalvåret. 

2 personer tilfører 7-8 liter vand til indeluften i døgnet.

Det er behageligt, at luften i lejligheden er ren og frisk, hvilket også nødvendigt for sundheden og for at undgå skader på bygningen.
Der er især lugt og fugt fra mennesker, planter, madlavning. tobaksrygning og tøjtørring, som skal fjernes ved udluftning. 
Man bør anskaffe sig et hygrometer til måling af den relative fugtighed i indeluften. Om vinteren bør man stræbe efter at holde den relative luftfugtighed lavere end 45%. 
Dette sikres ved at udlufte jævnligt, at anvende ventilatoren på badeværelset til at fjerne fugten herfra, og altid at tænde for emhætten i forbindelse med kogning og madlavning. 
Fugtigere luft i lejligheden giver bedre levebetingelser for mug, husstøvmider m.m., og det kan være årsag til udvikling af allergi hos børn og voksne med anlæg for allergi.
Èn person udskiller ca. 3 liter vand pr døgn gennem udåndingsluften. 2 personer afgiver således 6 liter vand til inde luften pr. døgn, plus 1-2 liter fra madlavning, planter, tøjtørring, i alt tilsættes indeluften fra 2 mennesker løbende 7-8 liter fugt i døgnet. Denne fugtmængde skal løbende fjernes igen, ellers vil man uvilkårligt få en fugtig lejlighed og et dårligt indeklima.

 

Kold luft indeholder kun lidt fugt = udluftning er uden virkning.

Varm luft indeholder meget fugt = udluftning er effektiv.

Udluft 3-4 gange dagligt ved at åbne et par vinduer helt i 5-7 minutter. 

Det er ligeledes vigtigt, at man holder sin lejlighed opvarmet i alle rum, da netop kombinationen af varm luft og effektiv udluftning er vigtig.
Hvis man ønsker det køligt i soveværelset om natten, er det nødvendigt at åbne for varmen i soveværelset om dagen. Luften skal være varm, når der luftes ud.
Den mest effektive udluftning foretages ved, at man 3-4 gange dagligt åbner et par vinduer helt i 5-7 minutter, så vil den varme og fugtige luft i hast forsvinde ved gennemtræk gennem de åbne vinduer.

 

Hvad med varmeregningen?

De skal ikke være nervøs for, at Deres varmeregning herved vil blive kraftigt forøget. Det koster ikke særligt meget at opvarme den lidt køligere luft i lejligheden til normal temperatur.

 

Rengøring er nødvendig.

Ventilatorer rengøres 4 gange om året.

Små ventilatorer skal renses og rengøres 4 gange om året.
Snavs i ventilatorer og emhætter nedsætter deres evne til at forny luften effektivt.
En snavset ventilator i bad er uøkonomisk i drift og støjer ofte mere end nødvendigt.
Ventilatoren rengøres med en blød børste på støvsugeren, evt. vaskes den med sæbe. Husk at slukke for strømmen før rengøring. Pas på at der ikke kommer vand i elektriske dele.

 

Emhætter rengøres hver måned.

Ved rengøring tages fedtfiltret ud og rengøres med sæbevand. Filtret skal være helt tørt, før det igen sættes i emhætten. Også emhættens inderside og yderside rengøres med sæbevand, inden filtret igen sættes i emhætten.