Opsigelse af bolig


Hvordan opsiger jeg min bolig?

Hvis du ønsker at flytte fra dit lejemål i Dahls Bolig, skal du sende os en opsigelse. Print og udfyld opsigelsesblanketten nedenfor og send den til Dahls Bolig` e-mal adresse

 post@dahlsbolig.dk
 

Vi sender dig selvfølgelig en bekræftelse, når vi modtager din opsigelse. 

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelse af lejemålet?

Hvis du gerne vil flytte ud af din bolig inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger Dahls Bolig at genudleje lejemålet hurtigere.

Hvis det lykkes at genudleje din bolig, inden opsigelsesfristens udløb, skal du naturligvis kun betale leje mv.til genudlejningstidspunktet. 

Lejemålet skal under alle omstændigheder fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så det kan blive sat i stand i denne 14-dages periode. Du skal betale husleje i istandsættelsesperioden.

 

Opsigelsesblanketten - Dahls Bolig

tryk og hent her